Mesurades Reial decret-llei 2/2019

Informació sobre les subvencions previstes en el marc del Reial decret-llei 2/2019, de 25 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques