Mesurades Reial decret-llei 2/2017

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

(BOE 27/11/2017) Extracte de la Resolució de 16 de novembre de 2017 de la Secretaria d'Estat per a les Administracions Territorials per la qual es convoquen subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes en l'article 6 del Reial decret-llei 2/2017, de 27 de gener.

NOTA: Durant un mes des de la publicació d'aquest extracte en el BOE, les entitats locals incloses en l'àmbit d'aplicació podran presentar sol·licituds a través de l'aplicació informàtica “Aura 2017 - Subvencions per a catàstrofes naturals”, disponible al portal d'entitats locals http://www.seap.minhap.es/portaleell/  i per a les comunitats autònomes uniprovincials al portal de comunitats autònomes http://www.seap.minhap.es/portalccaa/

(BOE 29/11/2018) Resolució de 23 de novembre de 2018 del Secretari d'Estat de Política Territorial, per la qual s'acorda l'assignació de subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes en l'article 6 del Reial decret-llei 2/2017, de 27 de gener, convocades per resolució de 16 de novembre de 2017, del Secretari d'Estat per a les Administracions Territorials.

RESOLUCIÓ PER la qual S'AMPLIA EL TERMINI PREVIST EN LA DISPOSICIÓ VUITENA DE LA RESOLUCIÓ DE 16 DE NOVEMBRE DE 2017, DEL SECRETARI D'ESTAT PER A les ADMINISTRACIONS TERRITORIALS, PER la qual S'APROVA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER DANYS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS I XARXA VIÀRIA DE LES ENTITATS LOCALS PREVISTES EN L'ARTICLE 6 DEL REIAL DECRET-LLEI 2/2017, DE 27 DE GENER.