Una altra informació sobre cooperació econòmica local