Informes de Evaluación

A continuación recóllense os informes de avaliación de políticas públicas e documentos metodolóxicos de interese relacionados coa avaliación e a función avaliadora, ordenados cronoloxicamente. Entre eles pódense consultar os informes de AEVAL ata 2016 que constitúen patrimonio documental nesta materia.

Avaliación de Políticas Públicas 2016

Informes de avaliación de políticas públicas 2015

subir

Informes de avaliación de políticas públicas 2013

subir

Informes de avaliación de políticas públicas 2011

subir

Informes de avaliación de políticas públicas 2010

subir

Informes de avaliación de políticas públicas 2009

subir

Informes de avaliación de políticas públicas 2008

subir

Informes de avaliación de políticas públicas 2007

subir