Resultados electorais e composición Asembleas lexislativas

De acordo co establecido na Constitución e nos Estatutos de Autonomía, as Comunidades Autonómas son competentes e os responsables da convocatoria e celebración de eleccións para a formación das súas respectivas Asembleas Lexislativas.

Na práctica, as Comunidades Autónomas seguen o modelo parlamentarista do Estado, con Asembleas elixidas por 4 anos e mediante sistema electoral proporcional corrixido por regúlaa d´Hondt. As únicas peculiaridades refírense a a circunscrición electoral, que adoita ser a provincia, salvo nos casos de Asturias, Murcia, Canarias e Illes Balears; e ao requisito de votos mínimos necesarios para acceder á Asemblea lexislativa, que nalgúns casos é do 5 %, mentres que a regra xeral do Estado e noutras Comunidades é do 3%.

Nos documentos relacionados achégase a proclamación oficial de candidatos electos e de resultados realizadas polas correspondentes xuntas electorais.

Resultados últimas eleccións e composición das asembleas lexislativas

Descarga
DescargaTipo
ANDALUCÍA-2018 (PDF - 273,0 KB)
ARAGÓN-2019 (PDF - 245,0 KB)
ASTURIAS-2019 (PDF - 458,0 KB)
CANARIAS-2019 (PDF - 316,0 KB)
CANTABRIA-2019 (PDF - 184,0 KB)
CASTELA-A MANCHA-2019 (PDF - 284,0 KB)
CASTELA E LEÓN-2019 (PDF - 693,0 KB)
CATALUÑA-2017 (PDF - 49,0 KB)
*C. VALENCIANA-2019 (PDF - 198,0 KB)
ESTREMADURA-2019 (PDF - 552,0 KB)
GALICIA-2016 (PDF - 518,0 KB)
ILLAS BALEARES-2019 (PDF - 4,35 MB)
A Rioxa-2019 (PDF - 494,0 KB)
MADRID-2019 (PDF - 115,0 KB)
MURCIA-2019 (PDF - 358,0 KB)
NAVARRA-2019 (PDF - 795,0 KB)
PAÍS VASCO-2016 (PDF - 227,0 KB)

Resultados anteriores eleccións e composición das asembleas lexislativas

Descarga
DescargaTipo
ANDALUCÍA-2015 (PDF - 75,0 KB)
ARAGÓN-2015 (PDF - 253,0 KB)
ASTURIAS-2015 (PDF - 1,12 MB)
CANARIAS-2015 (PDF - 271,0 KB)
CANTABRIA-2015 (PDF - 326,0 KB)
CASTELA-A MANCHA-2015 (PDF - 191,0 KB)
CASTELA-E-LEÓN-2015 (PDF - 1,45 MB)
CATALUÑA-2015 (PDF - 46,0 KB)
*C-VALENCIANA-2015 (PDF - 177,0 KB)
ESTREMADURA-2015 (PDF - 198,0 KB)
GALICIA-2012 (PDF - 472,0 KB)
ILLAS BALEARES-2015 (PDF - 145,0 KB)
A-RIOXA-2015 (PDF - 523,0 KB)
MADRID-2015 (PDF - 98,0 KB)
MURCIA-2015 (PDF - 297,0 KB)
NAVARRA-2015 (PDF - 484,0 KB)
PAÍS VASCO-2012 (PDF - 202,0 KB)