Achega aos proxectos de modernización administrativa local

Notas características

  • Entidades beneficiarias

- Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes.

- Municipios con poboación inferior a 5.000 habitantes, sempre que o proxecto afecte a un conxunto de municipios que superen os 5.000 habitantes.

- Deputacións Provinciais, Cabidos, Consellos Insulares e Comunidades Autónomas uniprovinciales, para proxectos propios ou que afecten a un conxunto de municipios que superen os 5.000 habitantes.

  • Contía da subvención

A subvención poderá alcanzar ata o 50 por 100 do importe do proxecto.

 


Subvencións concedidas

Relación de subvencións concedidas ordenadas por exercicio orzamentario:

Anualidade 2006

Lei 30/2005, de 29 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2006.

Dotación de 13.316.970,00 €. Relación de subvencións.

Anualidade 2007

Lei 42/2006, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2007.

Dotación de 13.212.830,00 €.Relación de subvencións.

Anualidade 2008

Lei 51/2007, de 26 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2008.

Dotación de 13.212.830,00 €. Relación de subvencións.

Anualidade 2009

Lei 2/2008, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2009.

Dotación de 13.316.970,00 €.Relación de subvencións.