Subvencións do Estado ante catástrofes naturais

Medidas Lei 3/2010

Información sobre as subvencións previstas no marco da Lei 3/2010, de 10 de marzo

Ante situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica tales como incendios forestais, temporais ou outras catástrofes naturais, o Estado, en exercicio da súa competencia exclusiva en materia de seguridade pública (contida no art. 149.1.29ª da Constitución Española), entre outras decisións, adopta medidas urxentes dirixidas á reparación dos danos producidos en infraestruturas, equipamentos ou instalacións, servizos e redes viarias titularidade das entidades locais afectadas.

A xestión e pago das subvencións destinadas a facer fronte a estes danos, atribúese ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

SUBVENCIÓNS PARA FACER FRONTE A DANOS EN INFRAESTRUTURAS E REDE VIARIA DE ENTIDADES LOCAIS