Estatuts d’Autonomia comparats per matèries

En aquest apartat pot consultar una anàlisi comparativa dels Estatuts d’Autonomia vigents en març de 2011 classificada per matèries. Hi ha un document per cada capítol en format PDF

 

Publicació completa

Desglossament per capítols