Ajudes finançades amb Fons Europeus

La Direcció general de Cooperació Autonòmica i Local gestiona, com a Organisme Intermedi de l'Autoritat de Gestió, una sèrie de convocatòries d'ajudes finançades amb Fons de la Unió Europea destinades a les entitats locals espanyoles.